O  firmie P.P.U. KOPPOL Sp.z o.o.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „KOPPOL” Sp. z o. o. powstało 08.06.1993 r. W chwili powstania Spółki Prezesem Zarządu ustanowiony został inż. Aleksander Wolny, który funkcję tę sprawuje do chwili obecnej. W listopadzie 2007 roku Spółka „KOPPOL” uzyskała certyfikat HACCP. Z początkiem 2015 roku zakończono inwestycję polegającą na budowie mroźni składowej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Wybudowano nowoczesną halę mroźni składowej wraz z budynkiem socjalno-biurowym. Wdrożono nowe procesy tzn. głębokie mrożenie. Zakupiono nowy wózek widłowy wysokiego składowania do pracy w mroźni oraz przesuwne regały wysokiego składowania, które zapewniają optymalne wykorzystanie posiadanej przestrzeni. Uzyskano w ten sposób 1352 miejsc paletowych. Inwestycja ustabilizowała bazę surowcową w Spółce

Mroźnia składowa

Zakład spełnia wymagania weterynaryjne (numer identyfikacyjny 30221101) i znajduje się pod nadzorem weterynaryjnym. Zakład dopuszczony jest do handlu na terenie Unii Europejskiej oraz na rynki krajów trzecich. Wdrożony został również system HACCP

Nowoczesny kompleks magazynowy

Z możliwością głębokiego mrożenia