Ostatnie aktualności

Zakończenie inwestycji

W czerwcu 2023r. została uruchomiona mroźnia składowa na 5000 miejsc paletowych. Zajmujemy się również hurtowym zakupem i sprzedażą mięsa drobiowego i wieprzowego.

Zakończenie inwestycji

Zakończono inwestycję polegającą na rozbudowie mroźni składowej zwiększającą ilość miejsc paletowych do 3990 miejsc wraz z niezbędnym wyposażeniem. Modernizacja polegała również na wprowadzeniu rozwiązań w zakresie odzysku ciepła.

Zakończenie inwestycji

Zakończono inwestycję polegającą na budowie mroźni składowej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Wybudowano nowoczesną halę mroźni składowej wraz z budynkiem socjalno-biurowym. Wdrożono nowe procesy tzn. głębokie mrożenie. Zakupiono nowy wózek widłowy wysokiego składowania do pracy w mroźni oraz przesuwne regały wysokiego składowania, które zapewniają optymalne wykorzystanie posiadanej przestrzeni. Uzyskano w ten sposób 1352 miejsc paletowych. Inwestycja ustabilizowała bazę surowcową w Spółce.